Serwery wirtualne - hosting stron internetowych PHP

UsługaStartStart PlusProPro Plus

Pojemność serwera

50 GB 100 GB 200 GB 400 GB

Cena netto / brutto rocznie

200,00 zł
246,00 zł
400,00 zł
492,00 zł
800,00 zł
984,00 zł
1600,00 zł
1968,00 zł

Transfer serwera / rok

5000 GB 10000 GB bez limitu bez limitu

Ilość kont WWW / E-mail

bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu

Bazy SQL

10 50 bez limitu bez limitu

Unikalny adres IPv4

1 1 2 2

Instalator skryptów

+ + + +

Poczta pro

- - + +

Gwarancja dostępności

99,80% 99,80% 99,90% 99,90%

Okres testowy

14 dni 14 dni 14 dni 14 dni
Cena netto / rok 200,00 zł 400,00 zł 800,00 zł 1600,00 zł
Cena netto / 6 miesięcy 110,00 zł 220,00 zł 440,00 zł 880,00 zł
Cena netto / 3 miesiące - - - 480,00 zł
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 150 PLN gratis gratis gratis
Bezpłatny okres testowy 14 dni + + + +
Bezpłatna pomoc techniczna + + + +
Panel administracyjny IQ Admin + + + +
Backup Danych
raz na 24 h pełna kopia bezpieczeństwa
+ + + +
Łącze 1 Gbps do 4 niezależnych operatorów + + + +
Protokół dynamicznego routingu BGP 4 + + + +
Serwery DELL PowerEdge w Polsce + + + +
Nieograniczona ilość kont pocztowych + + + +
Obsługa dowolnej ilości domen + + + +
Forward - przekierowanie poczty + + + +
Nieograniczona ilość aliasów w tym catch-all + + + +
Aliasy grupowe + + + +
Antyoszust - Autoryzacja SMTP + + + +
Dostęp do konta e-mail za pośrednictwem WWW + + + +
Szyfrowane połączenie dla POP3 i SMTP (protokół SSL, TLS) + + + +
Obsługa protokołu IMAP + + + +
Ochrona antyspamowa + + + +
Ochrona antywirusowa + + + +
Autoresponder + + + +
Powiadamianie SMSem o nadchodzącej poczcie + + + +
Obsługa takich samych adresów w różnych domenach + + + +
Limit odbiorców dla pojedynczej wysyłki wiadomości 100 100 100 100
Maksymalna pojemność pojedynczej wiadomości 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB
Nieograniczona ilość stron WWW + + + +
Serwer WWW Apache + + + +
Dowolna ilość domen i subdomen + + + +
Zarządzanie wpisami w DNS + + + +
Bezpłatny adres w postaci nazwa.iq.pl + + + +
Nieograniczona ilość kont FTP + + + +
Obsługa skryptów PHP 4 opcja opcja opcja opcja
Obsługa skryptów PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 + + + +
Akcelerator skryptów PHP + + + +
Obsługa skryptów PERL (przez CGI) + + + +
Dostępne ustawienia PHP przez panel i .htaccess + + + +
Możliwość korzystania z modułu mod_rewrite + + + +
Możliwość korzystania z ImageMagick + + + +
Możliwość korzystania z plików .htaccess + + + +
Cron - automatyczne uruchamianie skryptów + + + +
Możliwość korzystania ze skryptów CGI + + + +
Możliwość korzystania ze skryptów SSI + + + +
Obsługa Zend Guard™ + + + +
Obsługa ionCube™ + + + +
Bazy MySQL 5.5.x, MariaDB 10.0.x, PostgreSQL 9.2.x 10 50 bez limitu bez limitu
Firewall aplikacyjny + + + +
Dostęp do WAP + + + +
Możliwość zabezpieczenia stron hasłem + + + +
Szyfrowane połączenie SSL dla WWW + + + +
Dostęp do logów serwera + + + +
Własne komunikaty błędów + + + +
Statystyka odwiedzin + + + +
Dopuszczalne obciążenie rdzenia CPU 15% 25% 35% 50%
Maksymalne chwilowe obciążenie rdzenia CPU 100% 100% 200% 200%
Maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez wszystkie procesy 1 GB 1 GB 1.5 GB 2.5 GB
Limit pamięci dla 1 procesu 128 MB 192 MB 256 MB 512 MB
Limit jednoczesnych połączeń HTTP 1000 1000 brak limitu brak limitu
Limit jednoczesnych procesów FCGI (procesów PHP) 10 15 25 35
Maksymalny czas działania procesu 60s 60s 180s 180s
Limit jednoczesnych wykonywanych zadań CRON 1 1 4 4
Maksymalna częstotliwość wykonywania zadań CRON 5m 1m 1m 1m
Maksymalna ilość plików 500000 500000 1000000 1000000
Maksymalna pojemność 1 konta FTP - - 100 GB 100 GB
Maksymalna ilość pakietów wysłanych w ciągu 1 sekundy 4000 4000 6000 6000
Limit operacji dyskowych (zapis/odczyt) 40s 40s 40s 40s
Maksymalny transfer miesięczny w przypadku którego przekroczenia przepływność łącza jest redukowana do 10Mbps nie dotyczy nie dotyczy 5000 GB 5000 GB
Maksymalny czas trwania pojedynczego zapytania 30s 30s 30s 30s
Maksymalna pojemność 1 bazy danych 500 MB 1 GB 1 GB 2 GB
max_questions - ilość zapytań na godzinę 300000 300000 600000 600000
max_user_connections - ilość jednoczesnych połączeń 1 użytkownika do bazy 40 40 80 80
max_connections - ilość połączeń na godzinę 30000 30000 60000 60000
Maksymalny czas użycia systemu przez bazy danych na dobę 21600s 21600s 28800s 28800s
Maksymalna pojemność 1 konta e-mail 10 GB 10 GB 20 GB 20 GB
Dzienny limit wiadomości wysyłanych poprzez skrypty php 5000 5000 5000 5000
Dzienny limit wiadomości wysyłanych poprzez pojedyncze konto pocztowe 5000 5000 5000 5000
Godzinny limit wiadomości wysyłanych poprzez konto pocztowe 500 500 500 500
Backup danych z FTP 1/24h z 48h 1/24h z 48h 1/24h z 48h 1/24h z 48h
Backup poczty 14 dni 14 dni 14 dni 14 dni
Backup baz danych 7 dni 7 dni 7 dni 7 dni
Dostęp do migawek + + + +

Oferta

Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.